Contactpersonen

Voor elke activiteit is een contactpersoon beschikbaar. Hier vindt u de namen met telefoonnummer.
 • Nieuwsbrief: André Meulman tel. 0495- 59 22 76. 
 • Biljarten: Leen Dekker tel 593352
 • Darten: Frans Timmermans te. 06 214 301 61
 • Eetpunt: Willy Kuipers tel 06 133 134 07; Wil Thijssen tel 592550
 • Fietsen: Peter Joppen tel 0495-59 32 47
 • Fotoclub: Anja Matheeuwsen, anja@luckymail.com
 • Kaarten: Leo Dekkers tel 0495-59 23 87
 • Kienen: Mariet van Geldrop tel 0495-59 26 99
 • Koersballen: Angeline van Diesen tel 0495-59 15 02
 • Leesclub: Wil Thijssen tel 0495-59 25 50
 • Mannen van metaal: Andre Thirion 06-171 516 99
 • Voorzitter Werkgroep Ouderenadviseurs: André Oud tel 0495-59 13 37
 • Vrij kaarten op dinsdag Jan Vereggen tel 06 336 499 17
 • Bezorging Nieuwsbrief en Ons: José Melis tel 06 464 063 46
 • Lief en Leed groep: Anny Belgers tel. 06 208 497 66
 • Wandelen op zondag: Gerrit van Hees tel. 06 513 457 31
 • Tuinieren: Leo Vos tel. 592264
 • Sjoelen: Frans Timmermans tel. 06 214 301 61
 • Repair Café: Jan Slegers tel. 06 334 367 41
 • Mannen van metaal: André Thirion tel. 06 171 516 99
 • Kleuren voor volwassenen: Diana Peskens tel. 591741
 • Haakaan: Maria Nooijen tel. 201 151 52
 • Gezond Bewegen: Diana Guns tel. 06 135 032 78